Een Poging tot Nieuwe Vriendelijkheid


  • Campagne en catalogus voor een groepsexpositie

Een ten­toon­stel­ling door 35 af­stu­de­rend beel­den­de kunst stu­den­ten aan de KABK in Den Haag. Voor de expositie hebben wij het ontwerp van de campagne en de catalogus verzorgd. We hebben fotograaf Thomas Aangeenbrug gevraagd om de route van de tentoonstelling te vast te leggen zodat de lezer van de catalogus opnieuw de tentoonstelling kan ervaren.