Posters

Ftgrf Zkt


  • Identiteit voor een agentschap van jonge fotografen

Een project voor de eindexamen studenten van de afdeling fotografie aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Om zich alvast voor te bereiden op de tijd na de academie hebben ze het agentschap Ftgrf Zkt in het leven geroepen, waarvan wij de identiteit hebben vormgegeven. Dit heeft geresulteerd in affiches, een website en een catalogus. (foto's door temet)