35 Titles for a Group Show


  • Campagne en catalogus voor een groepsexpositie

De jaarlijkse pre-eindexamenexpositie van de beeldende kunst studenten aan de Ko­nink­lij­ke Aca­de­mie van Beel­den­de Kun­sten vond dit maal plaats in het voormalige ministerie van VROM. Wij verzorgden alle uitingen van de expo zoals het affiche, flyers, website en de catalogus. (foto's door temet)